Välkommen

Västraby Gård är belägen 10 km norr om Helsingborg. Gården uppfördes 1835 då de fyra stora stenlängorna och mangårdsbyggnaden byggdes. I början av 1960 talet byggdes flera hus medan kostallet byggdes 1996. Flera stallar renoverades 2003. Den nya ligghallen uppfördes 2009 och plansilos 2011. På gården finns fyra bostadshus med åtta lägenheter som personalen hyr.

Gården ägs sedan 2017 av Dag Hermansson, Vadstena och Eric Wallin är platschef.

 

Läs gärna mer om Västraby Gård via följande web-broschyr.

 

Västraby Gård - Rent Jordbruk ger Renare Mat!