Mjölkproduktion

Mjölkproduktionen är omfattande med 500 Holsteinmjölkkor och därtill 400 ungdjur. I åtta av gårdens lador finns djur. Alla djuren går i lösdrift med eget liggbås. Sinkor går på djupströ inför kalvningen. Under sommarhalvåret är alla ungdjur och sinkor ute och betar gräs i hagarna. Mjölkkorna har full foderstat inne, men kan gå ut under större delen av sommardygnen.

Djuren sköts av åtta anställda.

Mjölkningen sker morgon och kväll i en mjölkgrop med tio kor på vardera sidan. Här mjölkas 75 kor i timman. Foder blandas i en fullfoderblandare där alla fodermedel noggrant vägs upp. Mjölkkorna har tillgängligt foder dygnet runt. De största fodermedlen är vallensilage, majsensilage, sockerbetsmassa, halm och kraftfoder.

Övervägande delen av gödseln från djuren är flyt och det finns 12 000 kubikmeter lagerkapacitet för flytgödsel på Västraby. Det mesta av denna flytgödsel sprids på våren i växande gröda.